Uvjeti korištenja

Svako korištenje mrežnih stranica www.ubu.hr podliježe niže iznesenim uvjetima. Dokumenti publicirani na www.ubu.hr ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Uz poštivanje gore navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovom mrežnim stranicama navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovim mrežnim stranicama dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje UBU-a. Ove mrežne stranice napravljene su tako da daju općenite informacije o UBU-u. Za specifične savjete, informacije i upute u vezi s navedenim djelatnostima na ovom web site-u, molimo da se obratite izravno UBU.

UBU poduzima odgovarajuće napore kako bi informacije na ovom web site-u bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti osim ukoliko to nije izričito navedeno. Svi korisnici www.ubu.hr suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. UBU ovime isključuju svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.ubu.hr kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice. UBU pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovog web site-a, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuju svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena. Ove mrežne stranice sadrže informacije trećih strana i linkove na druge stranice na Internetu nad kojima UBU nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba gdje smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo. UBU ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije. UBU poštuje privatnost posjetilaca svojih online site-ova i prikupljat će podatke o identitetu osoba, kao što su: ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama. Izričito izjavljujemo da UBU neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja. Sve promjene politike zaštite privatnosti na Internetu www.ubu.hr biti će pravodobno objavljene na ovoj web stranici ili vam na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.